Notícies

Valorització energètica

La Planta de Valorització Energètica és una instal·lació que redueix el volum dels residus mitjançant la combustió i aprofitant l'energia del procés, transformant-la en electricitat i vapor per a la indústria.

 Més informació

Selecció d'envasos lleugers

Separem les diferents fraccions dels envasos lleugers amb sistemes especialment adaptats a les seves característiques. Així, reciclant-los, els recuperem i disminuïm el seu impacte ambiental.

Més informació

Tractament de voluminosos i fusta

Es tracten i seleccionen els diferents tipus de fraccions dels residus voluminosos i de la fusta procedent de la recollida municipal porta a porta, a més de les Deixalleries i/o Punts Verds de tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Més informació

Deixalleries metropolitanes i Punts Verds de Barcelona

Recollida selectiva de les fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Més informació

Instal·lacions fotovoltaiques

Gestionem i explotem les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals. Les energies renovables formen part del nostre propòsit, ajudant a la promoció de les tecnologies fotovoltaiques.

Més informació

Consultoria, Inspecció, Formació Ambiental

Amb aquest serveis aportem un assessorament integral, jurídic i tècnic en tots els àmbits relacionats amb la gestió dels residus i del medi ambient, tant en l'àmbit dels residus municipals com metropolitans.

Més informació

Barcelona + Sostenible

Barcelona + Sostenible és la suma de tots els plans d'acció que porten a terme empreses, entitats, associacions, escoles, sindicats, universitats, etc. que incorporen a la ciutat accions per millorar la seva sostenibilitat.

Més informació