Tornar
27 de setembre de 2017

AEVERSU APORTA EL SEU CONEIXEMENT A LA FUTURA ESTRATÈGIA ESPANYOLA D'ECONOMIA CIRCULAR

El president d’AEVERSU, Rafael Guinea, va participar en la taula de treball denominada "La gestió dels residus en una economia circular", a través de la qual es van recollir les principals inquietuds del sector

El president d’AEVERSU (Associació Espanyola d'empreses de Valorització Energètica), Rafael Guinea, va participar dilluns passat, 18 de setembre, en la jornada de debat sobre l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular a fi d'aportar el coneixement i l'experiència de l'Associació a l'àmbit de la gestió sostenible dels residus urbans, atès que la valorització energètica constitueix l'única alternativa vàlida a l'abocador a l’oferir una solució viable des de tots els fronts (ambiental, econòmica i social) per a aquells residus que no poden ser reutilitzats ni reciclats, transformant-los, des de la màxima polidesa ambiental i de protecció de la salut pública, en energia, un recurs d'alt valor.

La intervenció del màxim responsable d’AEVERSU va tenir lloc en la taula de treball denominada “La gestió dels residus en una economia circular”, a través de la que es van recollir les principals inquietuds del sector davant el repte que suposa l'abandonament de l'actual manera de vida lineal, caracteritzada per les males pràctiques d'extreure-fabricar-usar-tirar, i el trànsit que, de forma inexcusable, ha de realitzar-se cap a l'economia circular com a únic model de desenvolupament possible, prioritzant el màxim l’aprofitament dels productes, així com la conversió dels residus en recursos.

Ja ho anunciava durant la jornada la Ministra Isabel García Tejerina en considerar l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular com “una gran oportunitat per ser millors administradors del nostre medi ambient sense renunciar al nostre benestar, de manera més responsable i sostenible”, afegint la necessitat de “maximitzar l'eficiència dels recursos, tant materials com a energètics, perquè romanguin el major temps possible en el cicle productiu i per reduir la generació de residus”.

L'esdeveniment, celebrat a Madrid i promogut conjuntament pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) i el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO), va comptar amb l'assistència del comissari europeu de Medi Ambient, Assumptes Marítims i Pesca, Karmenu Vella, a més d'altres autoritats nacionals i internacionals, i es va dirigir a representants de tots els sectors implicats en l'economia circular (administracions, principals associacions empresarials, de fabricants, distribuïdors, gestors de residus, consumidors i usuaris, sector de la recerca, així com organitzacions sindicals i ambientals).

L'objectiu d'aquesta trobada no era un altre que realitzar una profunda reflexió sobre aquells aspectes clau que permetin establir les bases de la futura Estratègia Espanyola i definir les pautes que han de portar al nostre país cap a un desenvolupament més pròsper, equilibrat i sostenible.

UN PACTE DE FUTUR

Tanmateix, l'esdeveniment va ser aprofitat per signar el Pacte per l'Economia Circular, al que es van adherir 55 agents socials i empresarials, entre ells AEVERSU, comprometent-se a través del mateix a posar en marxa una sèrie de mesures per avançar de forma decidida, cadascun en el marc de les seves competències, cap a l'economia circular.

Reduir l'ús de recursos no renovables, impulsar l'anàlisi del cicle de vida dels productes, incorporar criteris d’ecodisseny, promoure pautes que incrementin l'eficiència global dels recursos productius o fomentar l'ús d'infraestructures i serveis digitals, constitueixen, entre altres, alguns dels passos a donar.

Font: RETEMA