Tornar
18 de maig de 2015

AEVERSU SUBSCRIU EL MANIFEST PER UN ABOCAMENT ZERO DE RESIDUS RECICLABLES I VALORITZABLES

La formalització del document va tenir lloc el passat 6 de maig, a la Casa Encendida de Madrid, i va comptar amb la presència dels màxims responsables dels ens i associacions signatàries, entre ells, el president de Aeversu, Rafael Guinea

Madrid, a 8 de maig de 2015.- L'Associació d'empreses de Valorització Energètica de Residus Urbans (AEVERSU), que aglutina a deu instal·lacions situades en diferents punts geogràfics (Tirme, en les Illes Balears; Zabalgarbi, al País Basc, Trargisa, Mataró i Tersa, a Catalunya; Remesa, a Melilla, Tircantabria, a Cantàbria; Tirmadrid, a Madrid; i Sogama, a Galícia, a més de Ctrasa, a Andorra), ha subscrit el Manifest per un abocament zero de residus reciclables i valoritzables, al que s'han sumat un total de 17 entitats pertanyents al sector mediambiental.

• El seu president, Rafael Guinea, va assistir a l'acte de signatura del document, avalat per 17 entitats del sector ambiental, i que va tenir lloc el passat 6 de maig a la Casa Encendida de Madrid.

• L'objectiu d'aquesta iniciativa no és un altre que contribuir a la transició cap a una economia circular en la qual els residus siguin convertits en recursos, maximitzant l'aprofitament dels mateixos.

• Amb aquest full de ruta s'avançarà cap al veritable desenvolupament sostenible, entès com aquell que aconsegueix compatibilitzar, de forma harmoniosa, el creixement econòmic, la protecció ambiental i la cohesió social.

OBJECTIUS

El principal objectiu d'aquesta iniciativa no és un altre que promoure una societat més eficient en l'ús dels recursos i en la gestió sostenible dels residus, assentant les bases que permetin a Espanya evolucionar des d'una economia lineal (produir, usar i tirar) cap a una economia circular definida pel màxim aprofitament dels productes i la reducció dels impactes ambientals. Així, el “abocament zero” cobra en aquest marc tot el seu protagonisme, fent-se necessari promoure al màxim el reciclatge i la valorització de les deixalles.

En aquest sentit, s'aposta per seguir la estela dels països europeus més avançats i compromesos amb el medi ambient. Per a això es considera necessari estudiar i analitzar la implantació d'instruments dissuasoris, propiciar la creació d'entorn legal adequat i fixar un calendari d'actuacions perquè, a mitjà termini, es prohibeixi l'abocament de residus valoritzables, aprofitant al màxim el seu potencial material i energètic.

Amb aquest full de ruta, en línia amb el VII Programa Europeu d'Acció Mediambiental, es contribuirà a un veritable desenvolupament sostenible que tingui en compte, de forma equilibrada, la protecció del medi ambient, el creixement econòmic i la cohesió social.

La pretensió és que aquest Manifest rebi l'acolliment que es mereix per part de les Administracions Públiques a fi que aquestes habilitin les mesures necessàries, a les quals, sense cap dubte, els signants contribuiran, perquè l'abocament zero de residus reciclables i valoritzables es converteixi en una realitat.

Font: AEVERSU