Altres

- Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va formalitzar l'any 2011, l'encàrrec a TERSA del programa d'explotació conjunta de la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs (PIVR).

La PIVR està integrada per la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, gestionada per la societat Ecoparc del Mediterrani, i la Planta de Valorització Energètica, gestionada per TERSA.

Vídeo i visita virtual a la PIVR

Galeria d'imatges

- Central de Generació d'Energies Zona Franca

TERSA actua com a entitat contractant en totes les fases d'execució del projecte de construcció i explotació de la xarxa de fred i calor per subministrar energia tèrmica al sud de Barcelona i L'Hospitalet.

La Central de Generació d'Energies Zona Franca - Gran Via de l'Hospitalet està concebuda per a l'aprofitament del fred residual de la regasificadora del Port (1), complementat amb una central de biomassa i amb una de trigeneració.

Aquesta millora en eficiència i en estalvi energètic suposa una significativa reducció de gasos amb efecte hivernacle, principals causants del canvi climàtic.

En aquest sentit, s'estima que les emissions evitades seran unes 13.400 t CO2 l'any, el que equival a la quantitat anual que absorbiria un bosc mediterrani que cobrís un 15% del territori que ocupa la ciutat de Barcelona.

 (1) On el gas natural liquat a -145ºC es fa passar pels vaporizadors d'aigua de mar, sortint d'aquests en estat gasós i a 0-10 ºC

Galeria d'imatges