Aprofitament energètic de biogàs

El gener de l’any 2018, TERSA va assumir l’encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de gestionar la Planta d’aprofitament energètic del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al terme municipal de Gavà.

Aquesta activitat implica la desgasificació del dipòsit i la producció d’energia elèctrica provinent del biogàs dels residus. Finalment, l’energia elèctrica obtinguda, 100% renovable, es ven a la xarxa elèctrica.

L’any 2018, la planta va generar més de 14.200 MWh d’energia elèctrica, de la qual el 95% s’ha venut a la xarxa i la resta s’ha destinat a l’autoconsum de la planta.