Barcelona Energia, la comercialitzadora d'energia pública

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica pública metropolitana que té l’objectiu d’oferir energia 100% renovable, aportant transparència i proximitat al client. La seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible, basat en l'augment de la generació renovable, l'eficiència energètica, la garantia de subministrament i la consegüent reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle.

Com a comercialitzadora elèctrica pública, l’activitat de Barcelona Energia comprèn:

  •  La compra i el subministrament d’energia elèctrica, tant en edificis públics de l’àrea metropolitana com a la ciutadania (a un total de 20.000 usuaris).
  •  La representació de productors en el mercat de l’energia generada a les plantes fotovoltaiques municipals, a la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià i a la planta de biogàs del Garraf.
  •  La representació en el mercat dels excedents d’energia que es produeixen en les instal·lacions d’autoconsum domèstiques.
  •  La promoció i l’estímul de la generació energètica renovable en l’àmbit metropolità.

 

 

PÀGINA WEB

 www.barcelonaenergia.cat 

CONTACTE

Telèfon atenció al públic: 900.90.68.07

e.mail de contacte:  consulta@barcelonaenergia.cat