Tornar
18 de març de 2016

CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE EL CANVI DE TAPA ALS CONTENIDORS D'ORGÀNICA A SANT ANDREU

SIRESA participa en les dues fases del projecte

L’Ajuntament de Barcelona ha canviat la tapa a un total de 19 contenidors al barri de Sant Andreu, substituint les actuals per unes amb boca calibrada, amb l’objectiu de disminuir els impropis i millorar la qualitat de la matèria orgànica, sense reduir la quantitat de residus recollits.

SIRESA participa en diferents etapes d’aquesta actuació:

- Per una banda, l’equip d’educadors ambientals està duent a terme una campanya de comunicació als veïns i comerços de Sant Andreu afectats per aquesta actuació, informant-los dels motius del canvi. A més a més, se’ls ha realitzat una enquesta sobre els hàbits de separació de residus mitjançant la utilització de telèfons intel·ligents.

La campanya s’està duent a terme del 7 al 19 de març, data en què està previst acabar de visitar tots els comerços de la zona. 

- Per altra banda, durant tot el 2016, des del Departament de Projectes es farà un seguiment de l’evolució de la qualitat i la quantitat de la matèria orgànica recollida en aquests contenidors. Aquest seguiment es durà a terme a través de l’anàlisi tant de les dades obtingudes a les caracteritzacions programades com dels pesos recollits.