Tornar
24 d'agost de 2018

CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR

La nova legislació aprovada aquest any per la UE marca el calendari de transició cap a una “economia verda”

El passat mes d’abril el Parlament Europeu va aprovar un nou paquet legislatiu sobre economia circular, l’anomenat “Waste package”, amb la finalitat d’impulsar la transició cap a una economia més sòlida i circular, en la qual s’utilitzin els recursos de manera sostenible.

Amb aquest propòsit, la nova normativa estableix ambiciosos objectius per intensificar el reciclatge i limitar l’ús dels abocadors. Abans del 2025 s’haurà de reciclar el 55% dels residus municipals, objectiu que s’incrementarà gradualment fins arribar al 65% el 2035. D’altra banda,la quantitat de residus municipals dipositats a l’abocador s’haurà de reduir al 10% pel 2035. Actualment Espanya envia més del 50% dels seus residus a l’abocador.

Pel que fa al reciclatge d’envasos, s’estableix un objectiu de recuperació del 70% per l’any 2030: el 55% del plàstic, el 30% de la fusta, 80% dels metalls, 60% de l’alumini, 75% del vidre i el 85% del paper i el cartró.

La nova legislació europea també posa l’accent en el malbaratament alimentari i en la necessitat de fomentar la prevenció en l’àmbit de la gestió de residus. D’aquesta manera, l’objectiu de l’anomenada “economia circular” és reduir al mínim els residus, apostant per la prevenció, reutilització, reparació, renovació i reciclatge de materials i productes ja existents.