Tornar
27 de març de 2017

CEWEP VALORA LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE RESIDUS NO RECICLABLES COM A EXEMPLE DE SOSTENIBILITAT

CEWEP destaca l'activitat desenvolupada per TERSA com un exemple de bones pràctiques per produir la calor necessària per a la reducció del consum de combustibles fòssils.

En una recent comunicació sobre clima  i energia, la Confederació Europea d'empreses de Valorització Energètica (CEWEP), entitat que aglutina a 400 plantes d'aquestes característiques amb presència en 22 països, es refereix a la valorització energètica de la fracció no reciclable dels residus com una magnífica alternativa amb la qual substituir als combustibles fòssils, atès que representa una producció d'energia sostenible, segura i de baix cost, permetent crear un vincle entre l'energia i l'eficiència dels recursos i, per tant, contribuint a l'economia circular.

Aprofitant la principal funció d'aquestes plantes, que és obtenir energia d'aquella part de les escombraries que no es pot reciclar i que, de no seguir aquest camí, acabaria la seva vida útil en abocador, amb el consegüent impacte sobre el medi ambient i la salut,  la CEWEP considera que, de forma paral·lela, aquest sistema constitueix un magnífic recolzament en la consecució d'una  economia baixa en carboni, ja que garanteix el subministrament energètic mitjançant una producció neta. De fet, les 88 milions de tones de residus urbans valoritzats energèticament a Europa durant l'any 2014 van permetre subministrar electricitat a 17 milions de persones i calor a 15 milions, xifres que equivalen a la població de Finlàndia, Dinamarca i els Estats Bàltics (Estònia, Letònia i Lituània). Una producció energètica que, en tot cas, ha permès substituir entre 9 i 48 milions de tones de combustibles fòssils que emetrien entre 22 i 48 milions de tones de CO2.

A més de tot això, destaca la CEWEP que la valorització energètica constitueix el primer tractament pel qual es va introduir un criteri d'eficiència (la fórmula R1) en la Directiva Marco de Residus, garantint amb això una recuperació energètica de qualitat.

Precisa igualment que, si s'apliquessin als residus comercials i industrials els objectius tan ambiciosos que proposa la Comissió Europea a través del paquet d'economia circular, les plantes de valorització energètica podrien produir 189 TWh d'energia útil l'any  2030, suficient per reemplaçar el 10% de l'energia subministrada pel sector del carbó.

En aquest escenari, entén la Confederació que la valorització energètica pot exercir un important paper en la transició cap a la climatització sostenible pel seu alt nivell d'eficiència energètica i la seva capacitat per produir calor a baix cost. De fet, en ciutats amb una bona infraestructura de calefacció, cobreix el 50% o més de les demandes de calor.

TERSA, EXEMPLE DE BONES PRÀCTIQUES

Entre els exemples de bones pràctiques, a més de l'activitat desenvolupada per una planta de Bèlgica, i que ha propiciat la substitució del subministrament d'energia per a la indústria química en el port de Waasland per una xarxa de vapor generat per la pròpia instal·lació, i una altra de Lituània, que cobreix  el 40% de les necessitats de calefacció de la ciutat de Klaipéda,  CEWEP destaca l'activitat desenvolupada per la planta catalana TERSA, integrada en Aeversu (Associació Espanyola d'empreses de Valorització Energètica), atès que contribueix a la xarxa de climatització (calefacció i refrigeració) concernent a 95 clients, incloent hotels, hospitals, centres de convencions i centres educatius. En aquest sentit, cal ressenyar que TERSA produeix la major part de la calor necessària per a una xarxa de 16,8 quilòmetres de longitud, propiciant la reducció del consum de combustibles fòssils en un 58% i estalviant unes 18.903 tones anuals d'emissions de CO2.

Font : RETEMA