Deixalleries Metropolitanes

Les Deixalleries, també conegudes com a Punts Verds a la ciutat de Barcelona, són instal·lacions que recullen i emmagatzemen residus municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida domiciliària.

Residus admesos, origen, recollida i destí

RESIDUS ADMESOS SEGONS INSTAL·LACIÓ

  ÀREA METROPOLITANA

CIUTAT DE BARCELONA 

CIUTAT DE BARCELONA  CIUTAT DE BARCELONA     
RESIDU

   DEIXALLERIA  

Punt.Verd.ZONA Punt.Verd.BARRI Punt.Verd.MÒBIL
Aerosols i espráis  Admès  Admès  Admès Admès
Aparells elèctrics i electrònics  Admès  Admès  Admès  Admès 
Ampolles de cava  Admès  Admès  Admès  Admès 
Bateries de cotxe  Admès  Admès  Admès  Admès 
Cables  Admès  Admès  Admès  Admès 
Calçat  Admès  Admès  Admès  Admès 
Càpsules de cafè monodosi  Admès  Admès  Admès  Admès 
Cartró de grans dimensions  Admès  Admès   NO admès  NO admès
Cartutxos de tinta i tòners  Admès  Admès  Admès  Admès 
CD i DVD  Admès  Admès  Admès  Admès 
Cintes de vídeo i cassets  Admès  Admès  Admès  Admès 
Complements de vestir   Admès  Admès  Admès  Admès 
Cosmètics  Deixalleria Admès  Admès  Admès 
Electrodomèstics grans (rentadores, frigorífics…)  Admès  Admès   NO admès  NO admès
Ferralla domèstica petita (paelles, cassoles…)  Admès  Admès  Admès  Admès 
Fibrociment amb amiant (al PVZ de Vall d'Hebron)   Admès  Admès   NO admès  NO admès
Filtres de vehicles  Admès  Admès  Admès  Admès 
Fitosanitaris, herbicides i pesticides.  Admès  Admès  Admès  Admès 
Fluorescents i bombetes  Admès  Admès  Admès  Admès 
Fusta, trastos i mobles: persianes, sofàs…  Admès  Admès   NO admès  NO admès
Matalassos  Admès  Admès   NO admès  NO admès
Metalls: alumini, acer inoxidable, plom Admès  Admès  Admès  Admès 
Olis de cuina  Admès  Admès  Admès  Admès 
Olis de motor   Admès  Admès  Admès  Admès 
Piles  Admès  Admès  Admès  Admès 
Pintures, coles, vernissos, dissolvents Admès  Admès  Admès  Admès 
Plàstic: galledes, garrafes Admès  Admès   NO admès  NO admès
Pneumàtics petits  Admès  Admès  Admès  Admès 
Porexpan net Admès  Admès  Admès  NO admès
Radiografies  Admès  Admès  Admès  Admès 
Restes de poda i jardineria Admès  Admès   NO admès  NO admès
Restes de productes de neteja  Admès  Admès  Admès  Admès 
Roba  Admès  Admès  Admès  Admès 
Runa  Admès  Admès   NO admès  NO admès
Termòmetres  Admès  Admès  Admès  Admès 
Televisors i monitors  Admès  Admès  Admès  Admès 
Vidre pla, miralls, finestres Admès  Admès   NO admès  NO admès