Tornar
3 de desembre de 2018

DEL RESIDU AL FORMIGÓ

Conferència sobre la reutilització dels residus per a la producció de formigons urbans ecològics

El passat 22 de novembre es va celebrar a Sabadell la conferència “De les escombraries al formigó”, una iniciativa per explicar com es reutilitzen els residus de les empreses per a la producció de formigó.

Així doncs, l’empresa Formigons Montcau va presentar la seva línia de formigons urbans ecològics, la composició material dels quals prové de les escòries del residus sòlids urbans convenientment tractats i estabilitzats.

De fet, Formigons Montcau utilitza les escòries provinents de la Planta de Valorització Energètica (PVE), que s’originen durant el procés de valorització dels residus urbans. En total, l’any 2017, TERSA va generar 74.177 tones d’escòries, una part de les quals va ser aprofitada per Formigons Montcau per a la producció de formigó amb menys empremta de carboni.

Amb data 22/10/2018, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, va concedir a Formigons Montcau el "Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a Productes de Formigó amb material reciclat".

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte “Simbiosi Industrial, revaloritzem els recursos sobrants”. Aquest és un projecte d’economia circular en marxa des de l’any 2014 amb els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, i el suport de la Diputació de Barcelona.

La Simbiosi Industrial respon principalment a la revalorització dels recursos sobrants d’una empresa perquè una altra els pugui aprofitar. Es tracta que les empreses cooperin entre elles mitjançant l’intercanvi de restes de materials, energia o aigua perquè puguin beneficiar-se’n.