Tornar
15 de juliol de 2019

Diferents estudis desvinculen l’activitat de la Planta de Valorització Energètica de l’impacte ambiental i en salut de l’entorn

Un estudi del CSIC mostra que el volum de dioxines en l’aire és el més baix identificat fins ara a les àrees de Barcelona, Sant Adrià i Badalona

Recentment, s’ha fet públic l’estudi realitzat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) sobre l’origen dels contaminants a l’aire de Barcelona en la zona limítrofa amb Sant Adrià de Besòs i que ha estat encarregat l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Després d’una anàlisi de l’aire recollit en diferents punts de mostratge en períodes alternats al llarg d’un any, amb condicions meteorològiques variades, i  amb diferents moments d’activitat de la planta de valorització, es conclou que el nivell de concentracions de dioxines observades en aire i sòls són les més baixes que s’han registrat fins al moment.

A més, l’estudi també conclou que les unitats de dioxines trobades en les diferents estacions de mostratges no tenien diferències significatives. És a dir, que no hi havia diferència entre les trobades a la cruïlla de l’Avinguda Roma i Carrer Urgell, la trobada a la biblioteca Can Fabra (Sant Andreu) i les trobades a prop de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs. El mateix estudi apunta que el fet que no es registrin diferències respon a una falta d’aportació significativa de dioxines de la planta que sigui detectable per sobre del fons d’aquests compostos que ja estan presents en l’aire i que principalment són atribuïbles al trànsit.

Aquest estudi se suma al realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) el 2018, “Anàlisi del risc de mortalitat associat a la proximitat de la incineradora de Sant Adrià del Besòs”, en què va voler abordar la potencial exposició a dioxines per mitjà d’un estudi ambiental i l’aproximació a l’impacte en salut a partir de l’anàlisi de la mortalitat en àrees petites. Amb els resultats obtinguts, l’ASPB va concloure que no s’havien detectat agrupacions d’àrees en les immediacions a la Planta de Valorització Energètica amb una mortalitat (RMEs) per sobre de la mitjana de la ciutat i que no s’havia trobat una associació entre la mortalitat i la proximitat a la planta.

Per a més informació:

Estudi de l’origen dels contaminants a l’aire de Barcelona en la zona limítrofe amb Sant Adrià del Besòs (IDAEA-CSIC):

Anàlisi del risc de mortalitat associat a la proximitat de la incineradora de Sant Adrià del Besòs (ASPB)