Educació ambiental

TERSA participa en els programes d'Educació Ambiental:

Programa "Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES)"

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements pel que fa a la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

Posem a disposició del programa totes les nostres instal·lacions i mitjans tècnics a fi de mostrar amb tota transparència les nostres activitats.

Es tracta de visites guiades dirigides a:

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general 

Destaquem el número/nombre de visitants a les nostres instal·lacions durant l'any 2017.

 • 1.599 al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans
 • 1.990 a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià (ECOPARC 3+PVE)
 • 730 a les Deixalleries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Enllaç a la pàgina "Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES)"

Enllaç als recursos educatius de l'AMB

Informació i inscripcions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Telèfon: 93 238 93 51

Horari d'atenció telefónica:

De 8 a 15h tot l'any

E.mail de contacte:

reserves.pmes@amb.cat

Programa "Com funciona Barcelona?"

Programa educatiu impulsat per l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona per a promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat. Coneixent el seu funcionament i mitjançant valors ambientals, incorporarem hàbits i comportaments més sostenibles.

Està adreçat a tots els nivells educatius dels centres d'ensenyament.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Destaquem el número/nombre de visitants a les nostres instal·lacions durant el any 2017.

 • 773 alumnes en 39 activitats van visitar els punts verds de zona i de barri de la ciutat de Barcelona.
 • 46.655 alumnes de 234 centres educatius de Barcelona han visitat i participat en el 2017 en les activitats del Punt Verd Mòbil Escolar.

Per a reserves: www.bcn.cat/educacio/pae

Enllaç a la pàgina web "Com funciona Barcelona?"

Per a més informació:

Tèlefon: 93 326 22 23

Atenció telefónica:

Horari: de 9,45h a 14h

E.mail de contacte:

comfuncionabarcelona@bcn.cat

 Visites especials a la PIVR

Visites tècniques gestionades per l'Àrea Metropolitana i dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Estudiants universitaris de post-grau i masters
 • Delegacions d'àmbit nacional e internacional

En el 2017 la xifra de visitants de les visites especials ha estat de mes de 400 persones provinents de països de l'Amèrica (Brasil, Mèxic, Puerto Rico, Canada, Xile, Nicaragua, Argentina, ), d'Europa (Noruega) i Àsia (Korea, India, Liban, Japó, Xina, Kuwait )

Per a més informació:

Tèlefon: 93 462 78 70 

Atenció telefónica:

Horari: de 9,30h a 14h

E.mail de contacte: aferre@tersa.cat

Galeria d'imatges