Educació ambiental

TERSA participa en els programes d'Educació Ambiental:

Programa "Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES)"

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements pel que fa a la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

Posem a disposició del programa totes les nostres instal·lacions i mitjans tècnics a fi de mostrar amb tota transparència les nostres activitats.

Es tracta de visites guiades dirigides a:

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general 

Destaquem el número/nombre de visitants a les nostres instal·lacions durant l'any 2017.

 • 1.599 al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans
 • 1.990 a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià (ECOPARC 3+PVE)
 • 730 a les Deixalleries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Enllaç a la pàgina "Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES)"

Enllaç als recursos educatius de l'AMB

Informació i inscripcions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Telèfon: 93 238 93 51

Horari d'atenció telefónica:

De 8 a 15h tot l'any

E.mail de contacte:

reserves.pmes@amb.cat

Programa "Com funciona Barcelona?"

Programa educatiu impulsat per l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona per a promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat. Coneixent el seu funcionament i mitjançant valors ambientals, incorporarem hàbits i comportaments més sostenibles.

Està adreçat a tots els nivells educatius dels centres d'ensenyament.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Destaquem el número/nombre de visitants a les nostres instal·lacions durant el any 2017.

 • 773 alumnes en 39 activitats van visitar els punts verds de zona i de barri de la ciutat de Barcelona.
 • 46.655 alumnes de 234 centres educatius de Barcelona han visitat i participat en el 2017 en les activitats del Punt Verd Mòbil Escolar.

Per a reserves: www.bcn.cat/educacio/pae

Enllaç a la pàgina web "Com funciona Barcelona?"

Per a més informació:

Tèlefon: 93 326 22 23

Atenció telefónica:

Horari: de 9,45h a 14h

E.mail de contacte:

comfuncionabarcelona@bcn.cat

 Visites especials a la PIVR

Visites tècniques gestionades per l'Àrea Metropolitana i dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Delegacions d'àmbit nacional e internacional

En el 2016 la xifra de visitants de les visites especials ha estat de 350 persones provinents, entre altres països de l'Amèrica Llatina (Brasil, Argentina, Xile i Perú,), d'Europa (França, Dinamarca, Holanda, Portugal, Turquia i Polònia) i Àsia (Korea, Dubai, Kuwait i Bathain)

Per a més informació:

Tèlefon: 93 462 78 70 

Atenció telefónica:

Horari: de 9,30h a 14h

E.mail de contacte: aferre@tersa.cat

Galeria d'imatges