Tornar
14 de desembre de 2015

EL 96,9% DELS ESPANYOLS ES MOSTREN A FAVOR DE LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DELS RESIDUS

Segons una enquesta de PlasticsEurope. A més al 86,1% els agradaria que a Espanya estigués prohibit l'abocament de residus reciclables

PlasticsEurope, l'associació europea de fabricant de matèries primeres plàstiques, ha testat l'opinió dels espanyols sobre la gestió i tractament de residus a Espanya a través d'una enquesta realitzada per ENET Consulting a 1.000 persones residents al país.

Els resultats de l'enquesta mostren que la societat espanyola entén que els residus són un recurs valuós que cal aprofitar al màxim i preferentment dins del nostre país. 

Entre les possibilitats d'aprofitament dels residus, l'enquesta mostra que el 96,9% dels ciutadans està a favor d'utilitzar els residus que generem com a font d'energia alternativa.

Llegir  més:

http://www.retema.es/noticia/el-969-de-los-espanoles-se-muestran-a-favor-de-la-valorizacion-energetica-de-los-resi-ZVkPP#.VmvNLLaNat8.mailto

Font: RETEMA