Tornar
13 de desembre de 2017

EL COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS DÓNA SUPORT A LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DELS RESIDUS NO RECICLABLES

La considera igualment com una interessant eina per fer front a la pobresa energètica, podent complir un interessant paper a l'economia circular.

El passat 30 de novembre, el ple del Comitè de les Regions es va posicionar a favor de la valorització energètica, exalçant el paper que aquesta pot exercir a l'economia circular en donar un tractament eficient als residus no reciclables i transformar-los en energia, un recurs d'alt valor.

Aquest marc, també es va mostrar a favor de posar fi als abocadors, així com a les plantes d'incineració que no compleixin amb els estàndards de qualitat i eficiència, i donar l’adequat compliment al principi rector de la gestió sostenible dels residus, respectant la jerarquia establerta i que dóna començament amb la prevenció i la reducció, continua amb la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització, inclosa l'energètica, i conclou amb l'abocament, l'opció menys desitjable donat el seu negatiu impacte per al medi ambient i la salut pública.

Així mateix, els líders locals reiteren la necessitat de crear mercats estables per a productes i materials basats en matèries primeres secundàries, manifestant igualment que “convertir residus en energia pot evitar l'ús d'abocadors i contribuir a l'oferta energètica”, representant una interessant eina per fer front a la pobresa energètica.

En aquest sentit, Kata Tuttö, regidora de Budapest, va insistir que els tractaments moderns permeten transformar els residus en electricitat, calor o biogàs, i també va insistir que la pitjor alternativa és l'abocament.

El dictamen també posa en relleu la responsabilitat que les autoritats locals i regionals tenen en la correcta gestió dels residus, exercint una tasca important per aconseguir els objectius europeus i donar forma als requisits contemplats en el paquet d'economia circular, que aposta pel màxim aprofitament dels productes i la transformació de les deixalles en recursos.

Per la seva banda, els membres del Comitè de les Regions es van mostrar a favor del trasllat de residus entre els Estats membres a fi de transformar-los en energia, sempre que amb això s'eviti o redueixi l'ús d'abocadors i ajudi a rendibilitzar i treure el màxim profit de les instal·lacions de valorització energètica. 

Font: RETEMA