Tornar
28 de setembre de 2015

ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER A LA PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS DE GAVÀ-VILADECANS

La instal·lació neix de la col·laboració de SEMESA amb alumnes en pràctiques de cicles formatius de l’Escola Jesuites del Clot.

La nova instal·lació d’energia solar tèrmica de la planta de Gavà – Viladecans ha de donar servei d’aigua calenta sanitària als nous vestidors del personal; en concret a les dutxes per a les 36 persones que hi treballen.

Amb aquesta actuació es preveu un estalvi energètic important, ja que durant els mesos d’estiu es preveu funcionar només amb l’aportació de l’energia solar.

Aprofitant la reubicació dels vestidors, s’han instal·lat a la coberta de la nau d’envasos sis captadors solars orientats al sud per aprofitar al màxim la radiació solar. L’aigua escalfada als captadors solars passa a un acumulador de 1.000 litres, que compta amb l’aportació auxiliar mitjançant termos elèctrics per als mesos d’hivern.

A més, la instal·lació disposa d’un sistema de monitorització que permet la mesura en continu de l’energia solar tèrmica aportada i l’estalvi corresponent.