Envia'ns el teu Currículum Vitae

Dades

 

En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer el titular del qual és Tractament i Selecció de Residus, S.A. amb la finalitat de selecció de personal.

Així mateix, consent que les seves dades puguin ser comunicades a d’altres empreses del grup (Selectives Metropolitanes, S.A. i Solucions Integrals per als Residus, S.A.) en cas que sigui necessari per a dur a terme la finalitat mencionada i/o perquè participi en processos de selecció de les mateixes.

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Tractament i Selecció de Residus, S.A. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, a Av. Eduard Maristany, 44 (08930) Sant Adrià de Besòs, Barcelona. També pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic signat amb signatura electrònica reconeguda a l'adreça lopd@tersa.cat.