Tornar
14 d'octubre de 2015

ESTUDI SOBRE ELS IMPACTES DE LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

El foment de la valorització energètica de la fracció no reciclable dels residus portaria en si importants oportunitats ambientals, econòmiques i socials per al nostre país.

Així es recull en un estudi elaborat per G-Advisory, del Grup Garrigues, i encarregat per Aeversu, i les principals conclusions del qual es van fer públiques el passat 6 d'octubre a Madrid.

Al contrari que altres països europeus, que han incrementat notablement la valorització energètica (entre el 35 i el 54 per cent), permetent-los reduir l'abocament a nivells merament testimonials (inferiors al 4 per cent), a Espanya, la recuperació energètica es limita al 10 per cent, provocant que es dipositi en abocador fins al 60 per cent de les deixalles.

Entre altres consideracions, el document posa de manifest que el sistema constitueix un notable suport per al compliment dels objectius proclamats per la Unió Europea, que passen per l'increment del reciclatge i la disminució de l'ús de l'abocador, contribuint igualment a disminuir la dependència energètica exterior del nostre país i el seu alt cost econòmic.

També incideix en els elevats avantatges de la valorització energètica sobre l'abocador, pesant sobre aquesta un rigorós control ambiental derivat de la legislació aplicable, molt més estricte que el que regeix per a altres infraestructures industrials.

Així mateix, l'estudi indica que aquest sector genera anualment ingressos per import de 273 milions d'euros i un valor afegit brut de 90 milions, possibilitant més d'un miler de llocs de treballs; unes xifres positives que fins i tot podrien duplicar-se en el 2020 si a Espanya s'apostés de facto per la recuperació energètica.

Font: AEVERSU

Mes informació: www.aeversu.org