Tornar
4 d'octubre de 2017

EUROPA AVANÇA CAP A l'ECONOMIA CIRCULAR

Segons l'estudi “L'energia a Europa: situació actual”, realitzat per l'Agència Europea de Medi Ambient, Europa està fent grans avanços en diferents àmbits amb la finalitat de caminar cap a una economia circular.

Un dels temes més importants de l'estudi és la confirmació que Europa consumeix menys energia i menys combustibles fòssils, gràcies a l'estalvi d'energia i la utilització, més ràpida del previst, d'energies renovables. En la dècada de 2005-2015, la proporció d'energies renovables en el consum d'energia de la UE pràcticament es va duplicar, passant del 9% a prop del 17%.

La major part de l'energia que es consumeix en la UE segueix procedint dels combustibles fòssils (72,6% pel que fa al consum interior brut en 2015), encara que la seva proporció en el conjunt de fonts energètiques no ha deixat de descendir.

Producció d'electricitat

Segons el document, la substitució del carbó i el petroli per alternatives més netes contribueix a reduir, significativament, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en sectors molt lligats al consum d'electricitat en particular.

Això ajuda a la transició energètica que hi ha en curs a Europa, per la qual es passa d'un sistema d'energia basat principalment en combustibles fòssils a un altre basat en fonts d'energia renovables i netes.

Les energies renovables han crescut amb rapidesa des de 2005

Segons les dades d'Eurostat més recents, en relació amb el consum final brut d'energia ([2]), la proporció d'energia procedent de fonts renovables va augmentar gairebé al 17% en 2015, davant del 9% de 2005. Aquest és un dels indicadors principals de l'estratègia Europa 2020, que estableix la meta del 20% del consum final brut d'energies renovables per a aquesta data.

L'ús dels recursos en una economia circular

Segons l'informe, els recursos utilitzats en una economia circular, amb independència del combustible triat per cobrir les necessitats energètiques, són: sòl, aigua, minerals, fusta i energia. En el cas dels combustibles fòssils, l'accés a noves reserves i la seva extracció exigiria la utilització de fons privats i públics per construir noves instal·lacions en terra ferma i en el mar, centrals elèctriques i refineries, conductes per transportar-les, etc.

Un ús més eficient de tots els recursos (evitant residus, reutilitzant i reciclant) podria ajudar a reduir la necessitat global d'energia. En definitiva, utilitzem l'energia per obtenir aliments i productes de consum; cada vegada que els llancem, malgastem els recursos energia, aigua, sòl i mà d'obra utilitzats per produir-los i portar-los fins al consumidor.

 Més informació sobre aquest estudi aquí.