Tornar
22 de febrer de 2016

EUROPA LLANÇA UN FULL DE RUTA PER A UNA MILLOR EXPLOTACIÓ DE LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

Aquesta iniciativa és de caràcter informatiu i encara que no suposarà canvis legislatius, incideix sobre la interpretació d'alguns aspectes de les Directives Marco de Residus així com a la de Trasllat de Residus

Aquest full de ruta, que hauria de donar lloc, durant el present any, a una Comunicació de la Comissió sobre l'explotació del potencial de la valorització energètica de residus en l'àmbit de l'estratègia de la Unió de l'Energia i l'Economia Circular, respon als compromisos de la “Estratègia Marco per a una Unió de l'Energia resilient amb una política climàtica prospectiva” (COM (2015) 80 final) , derivada del paquet sobre la Unió de l'Energia, així com de l'acció denominada “Iniciativa sobre la transformació de residus en energia en el marc de la Unió de l'Energia”, descrita en l'Annex I del nou paquet d'Economia Circular presentat el passat 2 de desembre de 2015 per la Comissió.

Font RETEMA : Llegeixi la resta de l'article