Tornar
11 d'abril de 2016

EUROSTAT PUBLICA LES NOVES DADES DE TRACTAMENT DE RESIDUS A EUROPA

A Espanya, la valorització energètica se situa en el 12%, menys de la meitat de la mitjana europea (27%).

• Cada persona en la UE va generar 475 kg de residus municipals en 2014, un descens del 10% en comparació del seu màxim de 527 kg per persona l'any 2002. 

• Des de l'any 2007, la generació de residus municipals per persona ha disminuït constantment en la UE per sota del seu nivell de mitjans de 1990.

• Dels 475 kg de residus municipals generats per persona en la UE en 2014, es van tractar 465 kg per persona.

EUROSTAT acaba de publicar les dades de tractament de residus en la Unió Europea l'any 2014.

Dels 475 kg de residus municipals generats per persona en la UE en 2014, es van tractar 465 kg per persona. Aquest tractament ha seguit diferents mètodes: el 28% es va reciclar i un altre 28% va ser enviat a abocadors. Un 27% es va incinerar i un 16% a compost. La proporció de residus municipals reciclats o compostats en la UE ha augmentat de forma constant des d'un 17% en 1995 al 44% en 2014. En el mateix període, la valorització energètica ha passat del 19% al 27%

Per al cas d'Espanya, la valorització energètica se situa en el 12%, menys de la meitat de la mitjana europea (27%). En abocament està se situa en el 55%, gairebé del doble de la mitjana europea (28%) i el reciclatge i compostatge en el 33%, alguna cosa per sota de la mitjana europea (44%).

En el gràfic següent, es pot apreciar que els països que més reciclen són també els països que més utilitzen la valorització energètica (Alemanya, Bèlgica, Suècia, Dinamarca, Holanda, Àustria, Estònia i Finlàndia entre uns altres).

Font Departament de Comunicació de AEVERSU…veure article