Tornar
19 de juny de 2017

FINALITZA L’ATURADA ANUAL PER MANTENIMENT A LA PVE

Enguany s’ha dut a terme la revisió major de la turbina principal, en el seu conjunt tots els treballs planificats s’han desenvolupat en el temps i forma establerts, sense incidències remarcables.

Com és habitual en el protocol de manteniment de planta, durant el mes de maig s’ha realitzat l’aturada anual de revisió general de la instal·lació: refractari i tubs de caldera, sistemes de depuració de gasos, grues de residus, instal·lació elèctrica, i serveis auxiliars, entre d’altres.

Addicionalment, enguany també s'ha dut a terme la revisió major de la turbina principal, que es fa amb una periodicitat de cada 5 anys, i que preveu el desmuntatge complet de la mateixa i l’anàlisi de tots els seus components.

En la darrera revisió major, de l’any 2012, es va detectar que una part dels porta-àleps fixos patien una corrosió excessiva i que era aconsellable substituir-los, intervenció que s’ha programat i executat aprofitant aquesta aturada.

Els porta-àleps són peces clau per al bon funcionament de la turbina, ja que s'encarreguen de redireccionar el flux vapor al llarg de les diferents etapes del rotor.