Tornar
19 de desembre de 2016

FRONT COMÚ METROPOLITÀ ENTRE L’AMB I ELS AJUNTAMENTS PER AVANÇAR CAP AL RESIDU ZERO

Un nou programa, dotat amb 8 milions d'euros, oferirà suport tècnic i econòmic als municipis que promoguin models de recollida selectiva més sostenibles.

El passat dia 12 de desembre es va celebrar una trobada entre representants de l'AMB, dels ajuntaments metropolitans i de l'Agència de Residus de Catalunya a fi de començar amb el procés de millora dels sistemes de recollida de residus, que són de competència municipal.

L'AMB s'ha compromès a recolzar a nivell econòmic i tècnic solucions individualitzades per a cada consistori, sempre amb la missió final d'arribar als objectius marcats des d'Europa al respecte a través de la Directiva Europea de Residus 2020.  

En aquest sentit, s'han presentat quatre mesures bàsiques que acostarien l'AMB a les exigències europees:

•Priorització en la recollida de la fracció orgànica.

•Individualització de la recollida de residus.

•Coneixement per part de la ciutadania dels costos que suposa la gestió de residus i foment fiscal de l'estalvi i bones pràctiques.

•Fomentar canvis de legislació en aquest àmbit. 

Més informació: Nota de premsa de l’AMB