Història

 • 1972: Inici de la construcció de la planta de valorització energètica de residus.
 • 1975: Inauguració de la instal·lació. Inici de l'explotació a càrrec de les empreses responsables de la construcció representades per Obras y Servicios Hispania S.A.
 • 1983: Constitució de Tractament i Eliminació de Residus, S.A. (TERSA) com a nova empresa explotadora amb la incorporació de capital públic per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Corporació Metropolitana (actual Àrea Metropolitana de Barcelona).
 • 1992: Constitució de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) amb participació de TERSA en un 50%, per a l'explotació de les instal·lacions de Gavà-Viladecans.
 • 1997: Canvi de la composició accionarial de la societat TERSA, esdevé una companyia de capital totalment públic.
 • 1998: Primera actuació important d'adequació de la planta de valorització energètica. Muntatge del sistema de rentat de gasos per a la seva adequació a la normativa europea.
 • 2000: Constitució de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) empresa de capital 100% TERSA.
 • 2002: Finalització de l'obra d'optimització de la PVE , significa augmentar un 20 % la capacitat de combustió de residus i un 40 % la producció d'energia elèctrica.
 • 2005: Projecte de l'adequació mediambiental a la Directiva 2000/76/CE.
 • 2006: Aprovació del Pla Director de l'adequació de la PVE al nou model de gestió de residus municipals a Catalunya, inversions per augmentar la vida útil, la disponibilitat, el rendiment de la Planta.
 • 2006: Posada en marxa de l'Ecoparc 3 que juntament amb la PVE conformen la Planta Integral de Valorització de Residus.
 • 2008: Inici dels treballs del Pla Director de l'adequació de la PVE al nou model de gestió de residus municipals a Catalunya.
 • 2013: TERSA compleix 30 anys de la seva fundació El 21 de febrer de 1983 es va constituir a l'Ajuntament de Barcelona com a Tractament i Eliminació de Residus, SA (TERSA).
 • 2014: Finalitzen dels treballs del Pla Director de l'adequació de la PVE al nou model de gestió de residus municipals a Catalunya.

Galeria d'imatges