Tornar
29 de maig de 2017

LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA INCORPORA UN NOU SISTEMA DE MANTENIMENT PREDICTIU PER A LES TURBINES DE VAPOR

Aquesta nova tecnologia instal·lada es basa en l'anàlisi de vibracions en aquest tipus de maquinària

Durant la revisió anual de la PVE s'ha implantat un nou sistema de manteniment predictiu en les turbines de vapor per a generació d'energia elèctrica i tèrmica, que el seu objectiu és optimitzar les intervencions de manteniment d'acord amb les necessitats reals de les màquines, i no sobre la base de parades programades per hores de funcionament.

 Aquest nou sistema es basa en l'anàlisi de vibracions en màquines rotatives. Mitjançant analitzadors de vibració i el programari informàtic de processament de les dades, es monitoritza el funcionament de la màquina. El sistema detecta alteracions en el funcionament normal per canvis en les vibracions, i permet identificar la localització i la causa del funcionament anòmal.

 Amb aquest nou sistema, la PVE incorpora una de les tecnologies més utilitzades en el manteniment predictiu de les màquines rotatives, que permet anticipar-se a problemes ocasionats per desalineament, defectes en rodaments, defectes d'engranatges, etc.