Tornar
23 de novembre de 2017

LA PREVENCIÓ DE RESIDUS, FERMA APOSTA D’AEVERSU

Davant la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2017, algunes de les plantes adscrites a AEVERSU han intensificat els seus esforços en l'àmbit de l'educació i la divulgació perquè la reducció sigui, de fet, el principal fonament de la gestió sostenible dels residus.

Les plantes integrades en AEVERSU aposten de forma decidida per la prevenció i la reducció com a suports inequívocs d'una gestió sostenible dels residus.

  • Prenent en consideració la màxima de que “el millor residu és el que no es produeix”, l'organització apel·la a la necessitat que els esforços de les administracions, les empreses i els ciutadans es centrin precisament a generar menys deixalles.
  • Així mateix, insisteix en la necessitat que, una vegada produïts, els residus rebin el tractament adequat, prioritzant la seva reutilització i reciclatge, processos que han de ser complementats amb la valorització energètica de la part no reciclable, evitant que aquesta acabi dipositada en abocador.
  • De fet, la recuperació energètica està inclosa en el criteri multierre, vaixell insígnia de l'economia circular.

Prenent com a referència la màxima de que “el millor residu és el que no es produeix”, l'organització apel·la a la necessitat que els esforços de les administracions, les empreses i els ciutadans es centrin precisament a generar menys deixalles, a aprofitar al màxim els productes i a fomentar el seu reciclatge a través d'una correcta segregació dels mateixos en origen i posterior dipòsit als contenidors corresponents, tancant així el cercle de la seva recuperació.

No obstant això, i tenint en compte que hi ha tipologies de residus que no es poden reciclar, la funció de les plantes de valorització energètica s'orienta precisament a posar en valor la fracció no reciclable i evitar que aquesta acabi dipositada a l’abocador, amb el consegüent risc per al medi ambient i la salut pública.

I això és precisament el que vénen fent des de fa anys les 11 plantes adscrites a AEVERSU (10 a Espanya i 1 a Andorra): complementar el principi de les tres erres (reducció, reutilització i reciclatge) i aprofitar, d'una forma neta i respectuosa amb l'entorn, la part que no es pot valoritzar en fases anteriors, recuperant l'energia continguda en la mateixa. Una operativa perfectament establerta als països del Nord d'Europa i que ha fet possible que aquests es distingeixin per haver aconseguit altes cotes de reciclatge i baixos índexs d'abocament, inferiors al 4%.

A Espanya, on la implantació de la valorització energètica és encara deficient, l'ús de l'abocador es dispara fins al 55%, una situació preocupant per al benestar i qualitat de vida de la ciutadania.

Font: AEVERSU

Més informació