Tornar
10 de gener de 2018

LA TAXA METROPOLITANA DE TRACTAMENT DE RESIDUS SERÀ MÉS JUSTA, INCENTIVADORA I SOCIAL

Els municipis que generin menys residus i els separin millor pagaran menys per aquesta taxa. Es bonificarà el 100% de l'impost a les persones en situació de vulnerabilitat.

De cara a l'any 2018, la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) experimentarà canvis per tal que la ciutadania la conegui millor i n'entengui el concepte, i per beneficiar les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. Aquesta mesura va ser aprovada pel Consell Metropolità en el ple del passat 19 de desembre.

Reciclar estalvia costos perquè el tractament dels residus barrejats és més costós que el de la recollida selectiva. D'acord amb aquesta realitat, amb la nova TMTR, quan un municipi millori la seva recollida selectiva, l'estalvi que n'obtingui l'AMB li serà transferit perquè pugui continuar aplicant millores en el seu sistema de recollida de residus. A tall d'exemple, si els municipis metropolitans arriben a l'objectiu marcat per la Unió Europea de reciclar el 50% de residus l'any 2020, els ciutadans d'aquests municipis estalviarien al voltant de 13 milions d'euros, o uns 4 €/hab. i any.

A banda d'aquests canvis, es mantenen les bonificacions per ús de la deixalleria per als usuaris domèstics o per la realització d'accions de mesures de prevenció i millora de la gestió de residus en el cas dels usuaris no domèstics.

En paral·lel a aquests canvis, a principis de l'any 2018 es realitzarà una campanya de comunicació per informar dels costos de gestió dels residus als diferents municipis i dels beneficis que comporta millorar la recollida selectiva.

Finalment, s'incorporarà una bonificació del 100% de la TMTR a les famílies vulnerables, aquelles que estiguin inscrites al registre d'ajuts a la pobresa energètica. Aquesta mesura s'aplicarà automàticament a unes 18.000 famílies de tot el territori metropolità, i s'estima que l'import subvencionat en concepte de TMTR s'acostarà als 800.000 €. D'aquesta manera s'amplia el concepte de pobresa energètica al conjunt de serveis de la llar.

Font: Nota de premsa de l’AMB