Tornar
4 d'abril de 2018

LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE LA FRACCIÓ NO RECICLABLE DELS RESIDUS, UNA OPORTUNITAT PER A L'OCUPACIÓ VERDA A ESPANYA.

Aquest tractament finalista dóna ocupació al nostre país a més de 2.500 persones (1.000 directes i 1.425 indirectes e induïdes), amb la particularitat que, en la seva majoria, són llocs de treball altament qualificats i estables, sent també més nombrosos que els associats als abocadors.

• En aquest sentit, cal assenyalar que el sector dels residus s'està revelant com un dels més dinàmics i amb gran projecció en un marc d'economia verda, concentrant el 27% del total dels llocs associats a la mateixa.

• Els ambiciosos i imminents objectius europeus a nivell de reciclat i abocament exigiran, d'acord amb el model de desenvolupament de l'economia circular, una major presència de la valorització energètica al nostre país com a única alternativa possible a l'abocador, garantint una major recuperació de residus i, per descomptat, un major nivell d'ocupació.

La valorització energètica de la fracció no reciclable dels residus constitueix una gran oportunitat per a l'ocupació verda a Espanya. Així es contempla en l'estudi sobre els impactes socioeconòmics i ambientals d'aquest sistema a Espanya i Andorra, elaborat al seu moment per G-Advisory, del Grup Garrigues.

En l'àmbit de l'economia verda, cal recordar que el sector dels residus, incloent les activitats de recollida i tractament, s'està revelant com un dels més dinàmics i amb major capacitat per a la creació d'ocupació, estimant que concentra fins al 27% del total dels llocs de treball verds potencials.

Dins d'aquest sector, aproximadament el 57% dels ocupats es dediquen a la recollida de residus, mentre que les activitats de tractament i eliminació aglutinen al 27 i al 16% respectivament.

A més de tot això, cal assenyalar que la valorització energètica genera anualment ingressos per valor de 273 milions d'euros i un valor afegit brut de 90 milions.

 CAP A UN MENOR ABOCAMENT

Les 11 plantes adscrites a AEVERSU (10 a Espanya i 1 a Andorra) impedeixen cada dia que el potencial energètic que alberguen els residus no reciclables sigui enterrat en abocador amb el consegüent negatiu impacte per al medi ambient i la salut pública.

La valorització energètica s'erigeix així en l'única solució viable i alternativa a l'ús de l'abocador, havent demostrat ja amb escreix la seva plena compatibilitat amb el reciclatge, així com el paper transcendental que pot arribar a exercir en l'economia circular per la seva capacitat per convertir la fracció no reciclable dels residus en recursos.

Els ambiciosos i imminents objectius europeus requeriran d'un major protagonisme de la valorització energètica al nostre país (situant-se actualment en tan sol el 14%, segons dades d'Eurostat), que haurà d'anar acompanyada d'una estratègia efectiva, tant a nivell tècnic com a polític i educatiu, encaminada cap a una menor generació de deixalles, l'impuls de la preparació per a la reutilització, la responsabilitat ampliada del productor, la penalització a l'ús de l'abocador i majors taxes de reciclat a Espanya. D'aquesta forma, es permetrà al nostre país augmentar la recuperació de residus i disminuir l'abocament, situat en aquests moments en un insostenible 57%.

Països del nord d'Europa, com és el cas d'Alemanya, han aconseguit arribar a l'abocament tècnic zero, impedint que en abocador es dipositi aquella part dels residus que es pot reutilitzar, reciclar o valoritzar material i/o energèticament.

Més informació en www.aeversu.org