Tornar
2 de setembre de 2016

LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DELS PLÀSTICS NO RECICLABLES HA DE PREVALER SOBRE L'ABOCAMENT

Així es recull en la revista RETEMA segons l'informe anual de Cicloplast corresponent a l'any 2015

Cicloplast, entitat sense ànim de lucre compromesa amb la protecció del medi ambient a través de la prevenció i la recuperació dels plàstics, ha presentat l'informe anual corresponent al 2015 en el qual destaca, entre altres qüestions, la necessitat de promoure la valorització energètica dels plàstics no reciclables, evitant amb això el seu abocament, donat el seu negatiu impacte ambiental.

Recalca que la reciclabilitat d'aquests materials està limitada per factors tals com l'origen, el lloc de generació del residu, la grandària de la peça, la mescla amb altres components, els films multicapa o la presència d'impropis. En tot cas, l'objectiu ha d'estar orientat a posar en valor els residus plàstics i deixar d'enterrar energia en els abocadors.

En aquest sentit, precisa que els països més avançats i compromesos amb el medi ambient, com és el cas d'Alemanya, Suècia o Dinamarca, presenten índexs de valorització energètica de plàstics no reciclables superiors al 60%, mentre que Espanya segueix estancada en un 17%, disparant-se l'ús de l'abocador.

Més informació en la Revista RETEMA