Tornar
13 de juliol de 2017

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2016 DEL GRUP TERSA

Es poden consultar a la pàgina web les dades de desenvolupament ambiental, social i econòmic de les activitats que duem a terme

Fruit del compromís de TERSA amb la sostenibilitat i la transparència, en la Memòria de Sostenibilitat 2016 es recull la informació material relacionada amb el desenvolupament operatiu, ambiental, social i econòmic de l’organització; d’acord amb els estàndards de la guia G4 de Global Reporting Initiative (GRI).

Entre d’altres, algunes de les dades rellevants de l’activitat que s’hi relacionen són:

  • A les instal·lacions de Sant Adrià de Besòs hem valoritzat energèticament 363.261 tones de rebuig, amb l’obtenció de 190.948 MWh d’energia elèctrica; l’equivalent al consum domèstic de 137.500 persones. I hem subministrat més de 78.000 tones de vapor a la xarxa de calor i fred que dóna servei a més de 80 edificis dels districtes del Fòrum i 22@ a la ciutat de Barcelona.
  • A les plantes de Gavà-Viladecans, hem tractat més de 22.000 tones procedents de la recollida selectiva d’envasos lleugers dipositades al contenidor groc, de les quals el 65% han estat recuperades per a la seva reutilització. Pel que fa al tractament de residus voluminosos, hem recuperat un 86% de les més de 57.000 tones gestionades.
  • A les deixalleries metropolitanes i punts verds de Bar­celona, hem gestionat més de 80.000 tones de residus dipositades per 1.260.000 usuaris.
  • Seguim gestionant les instal·lacions solars fotovoltaiques de la ciutat de Barcelona, tant de venda d’energia a la xarxa com d’autoconsum, amb una producció total de 1.639 MWh.
  • Continuem desenvolupant les activitats de formació i sensibilització ambientals, així com la secretaria tècnica de Barcelona+Sostenible.

Finalment, també s’hi recullen les accions més rellevants del nostre nou pla estratègic; com l’inici dels tràmits per constituir una comercialitzadora elèctrica pública, el projecte d’instal·lació fotovoltaica per a autoconsum del CTRM, el projecte de sistema catalític per a la reducció de NOx a la PVE, o l’obtenció del registre EMAS per a les nostres activitats.

Per a més informació:  Enllaç al contingut de la web