Tornar
27 de juliol de 2018

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2017 DEL GRUP TERSA

Ja es pot consultar la Memòria de Sostenibilitat, un recull de l’activitat del Grup durant l’any 2017 i el seu impacte en els àmbits ambiental, social i econòmic. 

Com a instrument de transparència, la Memòria de Sostenibilitat 2017 presenta un detall exhaustiu de l’activitat de les tres empreses que formen part del Grup, TERSA, SEMESA i SIRESA, així com les actuacions portades a terme en el marc del Pla Estratègic i del seu compromís ambiental i socioeconòmic.

En resum, durant l’any 2017 s’han posat en marxa diferents projectes amb l’objectiu de seguir avançant en l’àmbit de la sostenibilitat i la innovació, valors que fonamenten i impulsen l’estratègia del Grup TERSA. En aquest sentit, cal destacar la definició de projectes com la implementació del sistema catalític per a la reducció d’òxids de nitrogen a la Planta de Valorització Energètica, i la coberta fotovoltaica per a l’autoconsum de les plantes d’envasos i voluminosos del Centre de Tractament de Residus Municipals. Així mateix, TERSA ha obtingut el registre EMAS de gestió ambiental, que se suma així al mateix registre obtingut prèviament per SIRESA i SEMESA.

Grup TERSA publica la Memòria de Sostenibilitat de forma anual d’acord amb l’estàndard de Global Reporting Initiative (GRI), la institució internacional de referència en l’establiment de criteris per a la redacció de memòries de sostenibilitat.

Podeu consultar tota la informació de l’exercici 2017 en l’enllaç següent:

http://www.tersa.cat/ca/mem%C3%B2ria-de-sostenibilitat-2017_115774.pdf