Notícies

7 de desembre de 2018

Del residu al formigó

Conferència sobre la reutilització dels residus per a la producció de formigons urbans ecològics