Notícies

27 de juliol de 2018

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2017 DEL GRUP TERSA

Ja es pot consultar la Memòria de Sostenibilitat, un recull de l’activitat del Grup durant l’any 2017 i el seu impacte en els àmbits ambiental, social i econòmic.