Tornar
30 de juny de 2016

NOU PERFIL DEL CONTRACTANT DE TERSA, SIRESA I SEMESA

El nou perfil es vincula a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya

El proper 1 de juliol, el perfil del contractant de TERSA, SIRESA I SEMESA es vincula  amb la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya als efectes d’inserir tots els nous procediments de contractació.

Es tracta d’una plataforma intuïtiva, de fàcil accés, i on es publicarà tota la informació rellevant d’aquests procediments. S’hi podrà continuar accedint utilitzant la pàgina web de TERSA www.tersa.cat.

D’aquesta manera es dóna compliment a la disposició addicional vuitena de la llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern, que estableix que s’hauran de informar a la plataforma de la Generalitat  els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.

Respecte dels procediments existents, continuaran la seva tramitació fins la formalització de contracte en l’antic perfil,  que es podrà consultar a tots els efectes.