Tornar
8 de gener de 2015

NOVA IL.LUMINACIÓ DEL FOSSAR DE RESIDUS DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA AMB TECNOLOGIA LED

TERSA renova la il·luminació del fossar de residus amb criteris d’eficiència energètica

Aprofitant la necessària remodelació de la il·luminació del fossar de residus, TERSA va optar per substituir les antigues lluminàries existents per projectors de LED’s en aquesta zona de la planta.

Aquesta actuació ha suposat una disminució del 60% de la potència instal·lada i, per tant, un estalvi directe en el consum d’energia elèctrica. A més, aquesta mesura no només no ha anat en detriment dels nivells lumínics d’aquest recinte, sinó que els ha millorat sensiblement, facilitant la tasca dels operadors de les grues.

Aquesta intervenció s’emmarca en el conjunt d’actuacions previstes per a la millora de l’eficiència energètica de la il·luminació de la planta, afegint-se a la instal·lació de sensors de presència i temporitzadors en determinades dependències i al seguiment segmentat de consums.