Organització institucional i estructura administrativa

TERSA és una empresa pública que opera a l'àrea metropolitana de Barcelona, la seva missió és gestionar serveis mediambientals relacionats amb l'economia circular, la valorització de residus municipals, la generació i comercialització d’energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.


Més informació

Consell d'administració

Composició del consell d'administració.
Més informació

Societats filials

Treballem en la selecció i tractament d'envasos lleugers i en el tractament dels voluminosos procedents de la recollida selectiva.
Més informació

Treballem en dos grans àmbits relacionats amb el sector dels residus municipals: l'explotació d'instal·lacions de deixalleries / punts verds i projectes de consultoria, sensibilització i formació ambiental.
Més informació

Societats participades

Estructura d'empreses del grup i participades.
Més informació

Estructura organitzativa TERSA

L’estructura organitzativa de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) està basada en dos grans eixos:

 • L’estructura de decisió
  Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de catorze membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi.
 • L’estructura de gestió
  Encapçalada pel gerent com a màxim directiu, és l’estructura interna de la societat, integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat.
  L’òrgan que examina i que adopta els acords o les decisions relatives a la gestió de l’empresa és el Comité de Direcció, que es reuneix amb una periodicitat setmanal.
  Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió (versió a data 1 de desembre del 2015).

Estructura organitzativa SEMESA

L’estructura organitzativa de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA), està basada en dos grans eixos:

 • L’estructura de decisió
  Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de set membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi.
  El conseller delegat i la directora porten a terme la coordinació i el seguiment del funcionament la societat, i es reuneixen amb una periodicitat setmanal.
 • L’estructura de gestió
  Encapçalada per la figura de la directora, és l’estructura interna de la societat i està integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat.
  Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió (versió a data 1 de desembre del 2015).

Estructura organitzativa SIRESA

L’estructura organitzativa de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) està basada en dos grans eixos:

 • L’estructura de decisió
  Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de nou membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi.
  El conseller delegat i el director porten a terme la coordinació i el seguiment del funcionament de la societat, i es reuneixen amb una periodicitat setmanal.
 • L’estructura de gestió
  Encapçalada pel director, és l’estructura interna de la societat i està integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat.
  Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió (versió a data 1 de desembre del 2015).