Tornar
19 de juliol de 2016

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA “CONTROL D’EMISSIONS INDUSTRIALS: L’IMPACTE AMBIENTAL DE L’ENERGIA”

La jornada forma part del cicle de sessions organitzades pel grup de treball d’eficiència energètica dels EIC

El passat divendres 15 de juliol es va celebrar la sisena sessió d’aquest cicle de jornades tècniques dedicades a la mesura de l’eficiència energètica, que en aquesta ocasió va comptar amb la participació de les empreses PASCH i TERSA.

El Sr. Jordi Castellà, de PASCH, va centrar la seva ponència en els equipaments i tecnologies existents al mercat per a la mesura d’emissions industrials; fent esment a diferents configuracions en funció dels paràmetres a mesurar, als sistemes d’adquisició i tractament de les dades, i a recomanacions relacionades amb el muntatge i posterior manteniment d’aquests equips.

Per altra banda, el Sr. Francesc Rosa, responsable d’explotació de la planta de valorització energètica de TERSA, va centrar la seva ponència en l’experiència concreta en l’operació d’un procés industrial i les seves emissions associades, i la seva relació amb l’eficiència energètica de la instal·lació. En aquest sentit, va destacar com a factors clau l’adaptació contínua del procés, l’ús d’equipaments de mesura i tecnologies de reducció d’emissions, i el factor humà entès com a formació i sensibilització en aspectes mediambientals i energètics.