Planta d’aprofitament energètic de biogàs

La Planta d’aprofitament energètic de biogàs és una instal·lació que permet la producció i comercialització d’energia elèctrica fruit del procés de desgasificació del biogàs, provinent dels residus del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan. 

El biogàs es capta gràcies a la xarxa de desgasificació del dipòsit controlat i és utilitzat com a combustible per a la generació d’energia elèctrica mitjançant uns motors de cogeneració. Finalment, l’energia elèctrica obtinguda, 100% renovable, es ven a la xarxa elèctrica.

Pel que fa als detalls tècnics, la planta d’aprofitament energètic, situada al propi dipòsit clausurat, va captar durant l’any 2018 uns 8.475.399 m3 de biogàs,  amb els quals s’ha obtingut una exportació neta a la xarxa de distribució elèctrica d'uns 14.200 MWh.