Planta de Tractament de Residus Voluminosos

A la planta de tractament de residus voluminosos, aquest són separats segons la seva composició.

S'hi seleccionen els diferents tipus de fraccions: fusta, ferralla, RAEE's, bateries, recipients a pressió, matalassos, de totes elles la fusta rep un tractament específic a la planta, la resta són gestionades a través d'empreses autoritzades.

La seva producció estimada de tractament és de  60.000 t/any i està situat en una nau industrial acondicionada amb filtres per al procés de trituració.

Producció 2018

 

Producció voluminosos i trituració fusta en Planta Gavà (Tn)

ANYS20142015201620172018
Entrades per a tractament 47.610 48.940 57.330 63.282 62.878
Sortides de tractament  44.989 49.736 49.046 52.203

64.308

Recuperades estella 39.147 42.677 46.023 48.045 47.154
% recuperació en estella 87 86 94 83 75
Recuperades ferralla 712 613 1.095 1.200 1.085
% recuperació en ferralla 1,6 1,2 2,2 1,9 1,7
Rebuig 3.918 5.121 8.171 8.203 13.157

 

 

 

IMPLANTACIÓ PLANTA DE VOLUMINOSOS

Galeria d'imatges