Planta Integral de Valorització de Residus

La Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs és una instal·lació de tractament integral dels residus municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en la qual conviuen dues instal·lacions amb dos processos de tractament diferenciats i complementaris.

  • Tractament Mecànic – Biològic (PTMB): instal·lació posada en marxa l'any 2006 on es valoritza materialment i energèticament la fracció resta procedent del contenidor gris.
  • Valorització Energètica (PVE), instal·lació posada en marxa l'any 1975, que valoritza energèticament el rebuig de la planta del tractament mecànic i d'altres plantes metropolitanes, procedents de la recollida municipal.

Dades de disseny de la PIVR

Capacitat de tractament t/any: 192.000 de Tractament mecànic i biològic i 350.000 t de recuperació energètica

Superfície: 2,3 (ha)

Tipus de tractament: Tractament mecànic biològic de la fracció resta dels residus municipals i valorització del rebuig del procés anterior.

Productes recuperats: Paper, cartró, vidre, PET, PEAD, metalls fèrrics, metall no fèrrics, plàstic film, brics i matèria orgànica.

Producció biogàs: 108 milions de Nm3/any (nominal)

Producció electricitat: 190.000 MWh/any (nominal)

ESQUEMA DE L'ACTIVITAT I DADES 2017 DE LA PLANTA INTEGRAL

Vídeo i visita virtual a la PIVR

Ubicació

PLANTA INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS (PIVR)

Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB) + Planta de Valorització Energètica (PVE)

Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Com arribar-hi

 

Galeria d'imatges