Tornar
6 de març de 2017

POSADA EN MARXA DE LA NOVA DESSALINITZADORA EN LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Aquesta mesura suposa un estalvi del 90% en els consums d'aigua de planta

La Planta de Valorització Energètica consumia fins ara aigua de xarxa per a diferents usos del procés: alimentació d'aigua de calderes, preparació de la lletada de calç, dosificació d'urea, refrigeració de gasos de combustió, etc.

Amb la instal·lació de la nova dessalinitzadora es proporcionarà aigua desmineralitzada al procés de tractament d'aigües de la PVE mitjançant un procés de filtració per osmosis inversa d'aigua de mar. 

Amb aquesta mesura s'estima una reducció del 90% en els consums d'aigua de xarxa, amb la consegüent millora dels impactes ambiental i econòmic associats a aquesta activitat.