Tornar
15 de juliol de 2015

PUBLICAT A LA WEB L'INFORME ANUAL 2014 DE TERSA

Un any més, fruit del compromís de TERSA amb la transparència i la sostenibilitat, el document d’informe anual recull tota la informació relacionada amb el desenvolupament operatiu, econòmic, ambiental i social de l’organització; i ha obtingut la certificació A+ per part de l’organisme internacional Global Reporting Initiative (GRI).

Entre d’altres, algunes de les dades rellevants de l’activitat que s’hi relacionen són:

A les instal·lacions de Sant Adrià de Besòs hem tractat 327.805 tones de residus procedents de la fracció resta, que representa el 24% dels residus generats a l’àrea metropolitana de Barcelona, i el 9% dels residus gene­rats a Catalunya. El 89% d’aquest volum ha estat valoritzat energèticament, obtenint 148.634 MWh d’energia elèctrica majoritàriament venuda a la xarxa elèctrica, i més de 75.000 tones de vapor per subministrar calor i fred a la xarxa d’edificis del Districte 22@.

A la planta de Gavà-Viladecans, hem tractat 15.283 tones procedents de la recollida selectiva d’envasos lleugers dipositades al contenidor groc, de les quals el 66% han estat recuperades en forma de materials com ara el plàs­tic, el ferro, l’alumini, el paper i el cartró; i reutilitzats per a la fabricació de nous envasos i materials. Respecte dels residus voluminosos, hem recuperat un 86% de les més de 47.000 tones gestionades. S’ha  obtingut principalment fusta triturada que s’utilitza, sobretot, per fabricar taulons conglomerats o com a combustible alternatiu.

El 2014 també hem gestionat més de 78.000 tones de residus de les deixalleries metropolitanes i dels punts verds de Bar­celona, dipositades per més de 1.130.000 usuaris.

Hem gestionat 60 instal·lacions solars fotovoltaiques situades a Barcelona, amb una doble modalitat: les de generació i venda d’energia a la xarxa, amb una producció de 1.147 MWh d’energia elèctrica, i les d’autoconsum.

Finalment, hem ofert suport als ciutadans i a les empreses en matèria de consultoria, inspecció i formació ambiental a través del departament d’Ecogestió.

 Enllaç al contingut de la web