Qui som

Som una companyia pública especialitzada en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus municipals i la gestió d'energies renovables amb el compromís i garantia de la millora contínua en la gestió ambiental de les nostres activitats.

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) es va constituir el 21 de febrer de 1983 amb el nom de Tractament i Eliminació de Residus, SA, i segons escriptura pública de data 20 de maig de 1999, va canviar la denominació per l'actual Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA).

TERSA és una societat anònima, el capital social de la qual es distribueix entre Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El seu objecte social és la gestió, el tractament i la selecció dels residus municipals i assimilables de l'àmbit territorial metropolità.

L'estructura d'empreses principal del grup la conformen TERSA i les filials SEMESA i SIRESA, les dues societats participades al 100% per TERSA.

L'estructura complerta del grup també integra altres societats participades:

Estructura d'empreses del grup i participades

Ubicació

TERSA és la seu principal del grup i està ubicada en:

Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Com arribar-hi