Tornar
24 de gener de 2019

SEMESA ASSUMEIX LA GESTIÓ OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

Els 23 empleats que treballaven per la empresa externa s’han integrat a la plantilla de SEMESA

El dia 14 de gener, SEMESA va assumir la gestió directa de la Planta de Tractament de Residus Voluminosos, situada al Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans.

Amb aquesta operació s’internalitza la gestió operativa de la planta, que fins al moment estava externalitzada.

El procés també ha comportat la incorporació dels 23 empleats que treballaven a l’empresa externa. A més, s’ha ampliat l’equip professional amb 10 noves contractacions.

Amb aquesta mesura es pretén optimitzar encara més l’operativa del servei, d’acord amb als estàndards de qualitat, sostenibilitat, millora contínua i seguretat de SEMESA.

Una instal·lació de referència

La Planta de Tractament de Residus Voluminosos va ser la primera del seu tipus en posar-se en marxa a Catalunya. L’any 2018 la planta va tractar un total de més de 62.800 tones de residus procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida, el que suposa la totalitat dels residus voluminosos recollits al territori metropolità.

La planta porta a terme la selecció de diferents tipus de fraccions: fusta, ferralla, RAEE's, bateries, recipients a pressió i matalassos.

De totes elles, la fusta rep un tractament específic a la planta, ja que es tritura per obtenir-ne estella, que posteriorment es comercialitza per a la fabricació de taulons conglomerats o per ser utilitzada com a combustible per a cimenteres. L’any 2018 es van obtenir més de 47.100 tones d’estella.

La resta de fraccions, una vegada separades, són gestionades a través d'empreses autoritzades.