Tornar
23 de juny de 2017

SETMANA EUROPEA DE LA ENERGIA SOSTENIBLE

Les 11 plantes integrades en AEVERSU van produir el passat any 1.806,3 GWh d'energia sostenible, permetent proveir a més de 450.000 habitatges

Les instal·lacions que formen part d'aquesta associació (10 a Espanya i 1 a Andorra) van tractar al 2016 a prop de 2 milions i mig de tones de residus no reciclables, evitant que aquests fossin dipositats en abocador, amb el consegüent impacte sobre el medi ambient i la salut.

  • Si bé, i segons les últimes dades d'Eurostat corresponents a l'any 2015, l'abocament va baixar a Europa en 2 punts, passant del 28 al 26%, al nostre país es segueix perpetuant en el 55%, condemnant-ho a la insostenibilitat.
  • En aquest sentit, l'organització recorda que el Parlament Europeu es va posicionar a favor de disminuir les taxes d'abocament al 5% al 2030, per això es considera que els impostos a l'ús de l'abocador o la prohibició directa del mateix constituiria la via més eficaç de cara a la seva reducció.
  • Insisteix que la valorització energètica és una part d'un tot en el que ha de prioritzar-se l'aplicació efectiva de les tres erres (reducció, reutilització i reciclatge), servint la primera com a complement de les mateixes.
  • Tanmateix, considera que la robustesa, la fiabilitat, la modernitat i l’avantguardisme de les actuals plantes de valorització energètica constitueixen el millor aval d'una operativa absolutament respectuosa amb l'entorn i la salut, amb la particularitat de que estan sotmeses a una normativa força més estricta que la que regeix per a altres infraestructures industrials.

Les 11 plantes (10 a Espanya i 1 a Andorra) integrades en AEVERSU (Associació Espanyola d'empreses de Valorització Energètica) van tractar l'any passat a prop de 2 milions i mig de tones de residus urbans no reciclables, aconseguint produir a partir dels mateixos 1.806,3 GWh d'energia, suficient per proveir 450.000 llars.

Amb això, l'associació vol evidenciar el treball realitzat per les instal·lacions adscrites a la mateixa al posar en valor aquella part de les escombraries que, de no seguir aquest camí, acabaria desaprofitada a l’abocador, amb el consegüent perjudici mediambiental i per a la salut pública.

En aquest sentit, recorda que els abocadors emeten anualment a prop d'11 milions de tones de CO2 equivalent, 19 vegades més que les plantes de valorització energètica, amb la particularitat que necessiten majors extensions de terreny, amb el consegüent impacte paisatgístic, a més dels riscos de contaminació derivats de l'alta producció de lixiviats i de biogàs, que no sempre pot ser valoritzat energèticament.

Després de la publicació de les últimes dades estadístiques d'Eurostat relatius a l'any 2015, i en les que es deixa constància d'una reducció de l'ús de l'abocador a Europa de 2 punts, baixant del 28% al 26%, l'associació lamenta que a Espanya aquest percentatge es segueixi perpetuant en el 55% i que, per tant, l'energia continguda en la part no reciclable dels residus es segueixi soterrant en abocador, i això malgrat l'alta dependència energètica exterior del nostre país i el massiu consum de combustibles fòssils.

Font: AEVERSU