Qui som

Treballem en dos grans àmbits relacionats amb el sector dels residus municipals: l'explotació d'instal·lacions de deixalleries / punts verds i projectes de consultoria, sensibilització i formació ambiental.

Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) és una societat participada al 100% per TERSA que té com principals objectius la realització d'un ampli ventall de serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals.

SIRESA, el capital de la qual és cent per cent titularitat de TERSA, té com empresa pública la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM, S.A.) , l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i dels seus respectius poders adjudicadors, i resta obligada a realitzar els treballs que aquestes entitats els encomanen en les matèries referides en el seu objecte social.

Entre els serveis que oferim destaquen la gestió de deixalleries i punts verds, la logística associada a aquestes instal·lacions i els projectes i campanyes de sensibilització i formació ambiental.

Tots aquests serveis s'estructuren en dos grans àmbits d'actuació:

GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS

ASSESSORIA I CONSULTORIA AMBIENTAL

Composició del Consell d'Administració

CàrrecConsellera / ConsellerRepresentació
PRESIDENT Sr. Jordi Ribas Vilanova TERSA
VICEPRESIDENT
Sr. Joan Miquel Trullols Casas TERSA
CONSELLER DELEGAT
Sr. Miguel Ángel Clavero Blanquet TERSA
CONSELLER Sr. Oriol Vall-llovera Calmet TERSA
CONSELLER Sr. Carles Vázquez González-Roman TERSA
SECRETARIA no CONSELLERA Sra. Sonia Corominas Soler  

Ubicació


SIRESA (Solucions Integrals per als Residus, S.A.)

Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 238 93 50

e.mail: siresa@siresa.cat

Com arribar-hi

 

 SIRESA - Secretaria Barcelona + sostenible

  • El servei d’informació i atenció a empreses i entitats signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
  • La Secretaria Escoles + Sostenibles
  • El Servei de Documentació d’Educació Ambiental

Adreça

Edifici La Fàbrica del Sol
Passeig de Salvat Papasseit, 1. La Barceloneta
08003 Barcelona Tel. 93 256 25 93 

Contacte e.mail bcnsostenible@bcn.cat

Com arribar-hi

Galeria d'imatges