Tornar
19 de desembre de 2017

TERSA FA PÚBLIC EL SEU CODI DE CONDUCTA

El document recull els principis fonamentals d’actuació per afrontar els desafiaments legals i ètics del treball diari

En el marc del programa de prevenció de delictes (Compliance) aprovat pel consell d’administració del mes de juny, TERSA fa públic el document de codi de conducta, que es pot consultar a la pàgina web en l’apartat de portal de transparència.

Aquest document forma part de les noves eines de gestió internes de les quals es dota TERSA per a la prevenció i detecció de delictes que puguin suposar responsabilitat penal per a les persones jurídiques, i aprofundir així en un model d’organització i gestió que inclogui mesures de vigilància i control.

Aquesta iniciativa pretén contribuir a bastir un sistema i una cultura organitzativa de compliment normatiu eficaç, que reforcin els valors de confiança i transparència en l’organització.

 

Més informació: Portal de la transparència de TERSA