Tornar
3 de novembre de 2017

TERSA GESTIONARÀ LA PLANTA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DEL BIOGÀS DEL GARRAF

El Consell d’administració aprova que a partir de gener de 2018 TERSA gestioni l’energia obtinguda del biogàs del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan

TERSA disposa d'una llarga experiència en el camp de la producció elèctrica a partir dels residus municipals, per exemple a la Planta de Valorització Energètica situada a Sant Adrià de Besòs, i actualment s'està constituint com a comercialitzadora pública. Per tant, des de tots els punts de vista (tècnic i administratiu) ofereix les garanties necessàries per prestar un servei de qualitat.

Així mateix, es garanteix la continuïtat de les quatre persones que fins el dia 31 de desembre seran treballadors de l'empresa explotadora actual, amb la qual cosa també queda garantida l'experiència directa i concreta sobre el maneig de la planta de valorització dedicada i del camp de biogàs.

Pel que fa a la dimensió del servei, es preveu que els ingressos anuals per la venda d'energia siguin de l'ordre d'un milió d'euros. Amb aquesta facturació seria possible obtenir beneficis, que es destinarien a fer millores en la gestió del propi abocador.

Respecte els detalls tècnics, es considera que per la planta de valorització energètica situada al propi dipòsit clausurat poden passar-hi uns 15 milions de m3 anuals de biogàs, equivalents a una exportació neta a la xarxa de distribució elèctrica d'uns 24 milions de kWh.

Font: AMB