Tornar
20 de juliol de 2017

TERSA IMPLEMENTA UN PLA DE PREVENCIÓ DE DELICTES (COMPLIANCE)

El passat mes de juny el consell d’administració de TERSA, com a òrgan de govern, va aprovar la implantació del programa de prevenció de delictes (PPD  o Compliance) per adaptar-se a noves exigències arran de la darrera reforma del Codi Penal.

Mitjançant aquest programa, TERSA es dota de noves eines internes per a la prevenció i detecció de delictes que puguin suposar responsabilitat penal per a les persones jurídiques, i aprofundir així en un model d’organització i gestió que inclogui mesures de vigilància i control.

Entre d’altres, aquesta implantació suposa l’aprovació del codi de conducta, la redacció i difusió d’una guia anticorrupció, i la creació d’una bústia ètica.

Amb aquesta iniciativa es pretén disposar d’un punt de sortida adequat sobre el qual bastir un sistema de compliment normatiu eficaç per implantar i millorar progressivament.