Tornar
31 de maig de 2019

TERSA LEGALITZA LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN MODALITAT D’AUTOCONSUM AMB COMPENSACIÓ DELS EXCEDENTS

La instal·lació està ubicada a la Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero

Arran de la publicació del Reial Decret 244/2019, que regula l’autoconsum elèctric amb energies renovables, TERSA ha legalitzat la primera Instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaica (IESFV) de l’Ajuntament de Barcelona en la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació.

Amb aquesta mesura s’aconseguirà un estalvi econòmic directe, ja que es compensen els excedents d’energia abocats a la xarxa amb descomptes en la factura elèctrica, a diferència del que permetia la llei anterior, amb la qual s’havia de pagar per abocar els excedents a la xarxa.

La IESFV està ubicada a la Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero, al districte de Sant Andreu, i té una potència de 15 kWn i està formada per 54 panells fotovoltaics. La biblioteca compta a més amb una altra instal·lació fotovoltaica d’autoconsum (anterior a l’IESFV) de 8 kWn. Es calcula que entre ambdues instal·lacions s’aconsegueix un grau d’autosuficiència elèctrica de l’edifici del 15%.

La IESFV s’emmarca en la mesura de govern Transició cap a la sobirania energètica aprovada al juliol del 2016 per l’Ajuntament de Barcelona i forma part de la promoció de més de 30 noves instal·lacions que ha engegat l’Ajuntament dins del Programa d’impuls a la generació solar a Barcelona.

El Real Decret 244/2019, aprovat el 5 d’abril, té com a objectiu regular i donar impuls a l’energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Amb la finalitat d’aprofitar el nou marc legislatiu i implementar les millors pràctiques, TERSA ja ha legalitzat la primera instal·lació i està previst que en els pròxims mesos ho faci amb la resta d’IESFV municipals.